Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 20. listopada 2017. godine, klikom na link:

Otvorena savjetovanja

 

Back to top