Javni poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtima programa javnih potreba Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtima sljedećih akata:

  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu
  • Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu
  • Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu;
  • Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu
  • Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar, za 2019. godinu.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 9. studenog 2018. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Back to top