Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (industrijski kolosijek)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000008
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 04.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Kronospan CRO d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Slavonska Cesta 17, zastupan po Granova d.o.o. zagreb, Bolnička 51/3

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
    • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – industrijski kolosijek, 2. skupine,

    na katastarskim česticama 5903/1 (zk. čest. 2995, 2997, 2998, 2999), 3668/1 (zk. čest. 1356/2), 3686/8 (zk. čest. 1381/8), 3686/5 (zk. čest. 1381/5) i 3667/1 (zk. čest. 1356/1) k.o. Bjelovar u Bjelovaru, Slavonska cesta 17.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content