Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima, odnosno predmnijevanim najmoprimcima koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlika najamnine i razlike naknade na dan 31. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 371-02/18-04/18
URBROJ: 2103/01-01-18-2
Bjelovar, 17. kolovoza 2018.

Gradonačelnik Grada Bjelovara, na temelju točke 17. stavka 1. članka 45. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/13 i 1/18) i članka 7. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 68/18), objavljuje

JAVNI POZIV

zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima, odnosno predmnijevanim najmoprimcima koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlika najamnine i razlike naknade na dan 31. kolovoza 2018.

I

Pozivaju se zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari, odnosno predmnijevani najmoprimci koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 1. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18) – u daljnjem tekstu: Zakon i zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018 godine te razlike između povećane naknade iz članka 28.a stavka 2. Zakona i naknade na dan 31.kolovoza 2018 godine.

II

Pravo na plaćanje razlike iz točke I. imaju zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari, odnosno predmnijevani najmoprimci, koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć, za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koji se nalazi na području Grada Bjelovara.

III

Razliku između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 1. Zakona i zaštićene najamnine na dan 31.kolovoza 2018. godine i razliku između povećane naknade iz članka 28.a stavka 2. Zakona i naknade na dan 31.kolovoza 2018. godine, umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća Grad Bjelovar za stan koji se nalazi na području Grada Bjelovara.

IV

Razlika najamnine, odnosno naknade iz članka III. ovog Javnog poziva, plaća se izravno najmodavcu, odnosno vlasniku stana.

V

Uz zahtjev je potrebno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog poziva.

VI

Zahtjevi se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom „Zahtjev za podmirenje razlika zaštićene najamnine/naknade“ ili osobno na istu adresu najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content