Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu

Natječaji

Grad Bjelovar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalno–zdravstvenih potreba te javnih potreba u kulturi i školstvu da se prijave na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu / 93 KiB /

Upute za prijavitelje / 0.1 MiB /

Popis priloga / 85 KiB /

Obrazac opisa programa i projekata / 0.1 MiB /

Obrazac Proračuna programa i projekata / 0.2 MiB /

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja / 14 KiB /

Izjava o financiranim programima i projektima udruge iz javnih sredstava u 2016. godini / 25 KiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top