Javni poziv za financiranje programa ili projekta udruga iz Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu

Natječaji

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), Grad Bjelovar, dana 22. veljače 2016. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programa ili projekta udruga
iz Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara
za 2016. godinu

TEKST JAVNOG POZIVA:

Javni poziv za financiranje programa ili projekta udruga iz Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu / 0.2 MiB /

PRILOZI:

Upute za prijavitelje / 0.5 MiB /

Obrazac za prijavu programa ili projekta udruga u školstvu za 2016.godinu / 88 KiB /

Popis priloga / 0.2 MiB /

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja / 39 KiB /

Izjava o financiranim programima ili projektima udruge iz javnih sredstava u 2015. godini / 46 KiB /

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta/programa udruga za 2015. godinu / 86 KiB /

Back to top