Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2016. godini

Natječaji

Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), Grad Bjelovar, dana 22.veljače 2016. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Grada Bjelovara u 2016. godini

TEKST JAVNOG POZIVA:

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2016. godini / 0.3 MiB /

PRILOZI:

Upute za prijavitelje / 0.4 MiB /

Obrazac opisa programa ili projekta / 0.3 MiB /

Obrazac Proračuna programa ili projekta / 0.2 MiB /

Popis priloga / 0.2 MiB /

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta / 0.1 MiB /

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja / 39 KiB /

Izjava o financiranim programima ili projektima udruge iz javnih sredstava u 2015. godini / 45 KiB /

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta/programa udruga za 2015. godinu / 0.1 MiB /

Back to top