Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtima programa javnih potreba Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtima sljedećih akata:  

Nacrt programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2021.

Nacrt programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2021.

Nacrt programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2021. godinu

Nacrt programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar, za 2021. godinu

Nacrt programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2021. godinu

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 12. studenoga 2020. godine, klikom na link dolje.

Podijeli s prijateljima!
Back to top