Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtima programa javnih potreba Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtima sljedećih akata:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2021. godinu

Program javnih potreba u školstvu u Gradu Bjelovaru za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu u Gradu Bjelovaru za 2021. godinu

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 12. studenoga 2020. godine, klikom na link dolje.

Podijeli s prijateljima!
Back to top