Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska

Grad Bjelovar na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 16. travnja 2020. godine, klikom na link dolje.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content