Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta izmjena i dopuna građevinske dozvole – javna rasvjeta u Bjelovaru Ul. I.G. Kovačića (od Trga A.G. Matoša do pruge)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000003
URBROJ: 2103/01-06/22-15-0002
Bjelovar, 04.03.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – javna rasvjeta, ,

    na katastarskim česticama k.č.br. 5975 (gruntovni broj 3307,3308, dio 3180, 3181 i dio 3182 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ul.I. G. Kovačića (od Trga A. G. Matoša do pruge)).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.03.2015. godinei, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika br. 2- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, soba br. 41/II kat u vremenu od 9: 30 do 10:30 sati.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top