Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UPU Radničko naselje

Prostorni planovi Grada Bjelovara - UPU Radničko naselje www.bjelovar.hr

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 6/2014.

UPU Radničko naselje - postojeće stanje / 4.9 MiB /

UPU Radničko naselje - namjena površina / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - promet / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - elektroničke komunikacije / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - energetski sustavi / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - vodnogospodarski sustav / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - odvodnja otpadnih voda / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - oblici korištenja / 0.4 MiB /

UPU Radničko naselje - način gradnje / 0.4 MiB /

Materijali za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 5.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content