Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene – Vodne usluge d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000005
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 15.02.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a
– dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u ulici drAnte Starčevića u Bjelovaru, 3. skupine,

    na  k.č.br.594(3153/1,dio 3149,dio 3142, dio 3147, dio 3155), 5939 (3148, dio 3145, dio 3149, dio 3147,dio 3146) 5937 (3150/1, 3150/2, dio 3149, dio 3101, dio 3104), 3770 (3103, dio 3104, dio 3101), 5933 (3102/1, dio 3103, dio 3104, dio 3089, dio 3101, dio 3091), 3590 (3090,dio 3089, dio 3091), 5931 (3078, dio 3067, dio 3089, dio 3091), 3378/1 (3066, dio 3067, 3065/1), 3377/1(2162), 3377/2 (3065/2), 3346/3 (3064,3065/1, dio 3067, dio 3054/1) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ante Starčevića).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.02.2017. godine od 9:00 do 10:00 sati, na lokaciji –Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ. tehničar
Back to top