Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – spremište i vanjski plato

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000022

URBROJ: 2103/01-06/6-19-0007

Bjelovar, 27.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GEOEN d.o.o., HR-10000 Zagreb, Gajeva ulica 59

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  2. građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – spremište i vanjski plato

na postojećoj građevnoj čestici 1105/1 k.o. Ciglena (Velika Ciglena).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 28/2.kat.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content