Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za-rekonstrukciju građevine i dogradnju poslovne namjene, 2. skupine – upravna zgrada

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000040

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 09.05.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta BJELIN d.o.o., HR-47300 Ogulin, Žegar VI 39

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine (dogradnja) poslovne namjene, 2. skupine – upravna zgrada

na katastarskoj čestici 3686/2 (zkč.br. 1381/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta 17).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content