Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – sedam (7) nadstrešnica

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000042

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 10.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BJELIN d.o.o., HR-47300 Ogulin, Žegar VI 39

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 1

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 2

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 3

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 4

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 5

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 6

-građenje građevine proizvodne namjene (industrija), 2. skupine – nadstrešnica 7

na katastarskim česticama 3686/2 (zkč.br. 1381/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta 17).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  20.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Back to top