Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (siječanj 2019. – ožujak 2019.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2019. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika početnika u 2019. godini;
 • Ugovor o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika početnika u 2019. godini;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (5 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Gudovac (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Trojstveni Markovac (15 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Trojstveni Markovac (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru dr. Ante Starčević (7 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Hrgovaljani (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stjepan Radić (10 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Stjepan Radić;
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Stare Plavnice (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Stare Plavnice (6 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Ciglena (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Ciglena (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Tomaš (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Tomaš (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Novoseljani (4 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Gornje Plavnice (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u Mjesnom odboru Novoseljani (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Veliko Korenovo (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu termina športske dvorane Gudovac (34 ugovora);
 • Ugovor o zakupu termina športske dvorane Prgomelje (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u Mjesnom odboru Kokinac (2 ugovora);
 • Odluka o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara“;
 • Ugovor o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara;
 • Izjava prijavitelja o statusu projektnog prijedloga „Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projektni prijedlog „Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29“;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
 • Dopis o dostavljanju Izjave prijavitelja o statusu projektnog prijedloga i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38;
 • Izjava o partnerstvu u projektu „Bjelovarska parasportska škola“ prijavitelja Bjelovarski sportski savez osoba s invaliditetom;
 • Dopis o dostavljanju Izjave o partnerstvu Bjelovarskom sportskom savezu osoba s invaliditetom za projekt „Bjelovarska parasportska škola“;
 • Prijava za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija raskrižja Ulica Petra Biškupa Vene i Ulice Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
 • Jamstvo o osiguranju vlastitih sredstava prijavitelja projekta projekta „Rekonstrukcija raskrižja Ulice Petra Biškupa Vene i Ulice Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
 • Jamstvo o realizaciji sanacije tijekom 2019. godine za projekt „Rekonstrukcija raskrižja Ul. Petra Biškupa Vene i Ul. Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske  za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova:
 • Izjava o financijskim sredstvima koja se traže od nacionalnog programa za projekt „Rekonstrukcija raskrižja Ul. Petra Biškupa Vene i Ul. Milana Šufflaya“ na Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske  za 2019. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova;
 • Dopis o dostavljanja tražene dokumentacije za početak provedbe projekta „Vrtići po želji roditelja“ u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Zagreb;
 • Početni plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za plaćanje predujma za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Plan nabave za projekt „ Vrtići po želji roditelja“;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za voditelja projekta Ivana Bekavac;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 1 u projektu Zdravko Pavec;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 2 u projektu Antonio Dinjar;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 3 u projektu Ivan Tkaličanac;
 • Ugovor o korištenju mreže Br. 4006-19-000130, sklopljen sa HEP ODS d.o.o. Elektrom Bjelovar – korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za kontejner MO Mala Ciglena;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina za neizgrađeno građevinsko zemljišta u Ul. 105. brigade;
 • Ugovor br. 17-05-Ra/19, MO Stančići – građevinski radovi na zgradi mjesnog odbora i DVD-a Stančići, Stančići 14 sklopljen sa tvrtkom DS GRADNJA d.o.o., Bjelovar;
 • Ugovor za pružanje usluga savjetovanja u području brandinga i komunikacije sklopljen sa tvrtkom Epikratos d.o.o. iz Zagreba;
 • Ugovor o djelu sklopljen sa Ivanom Novakovićem za izradu procjembenog elaborata za neizgrađeno građevinsko zemljište u Ul. 105. brigade u Bjelovaru;
 • Odluka o  davanju stana u najam- (2 odluke);
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2019. godini;
 • Ugovor br. 9-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za nestambeni objekt – zgrada društvene namjene  – Streljana na lokaciji kčbr. 4511 k.o. Bjelovar u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 10-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za nestambeni objekt – zgrada društvene namjene  – zgrada NK CROATIA, Klokočevac 93b, Klokočevac;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar;
 • Ugovor br. 3-05-U/19 za izradu Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave- Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za Isporuku, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za Izgradnju reciklažnog dvorišta u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za Izgradnju nadstrešnice i uređenje okoliša u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 17 za projekt “Djetinjstvo bez gladi”, Fond europske pomoći za najpotrebitije;
 • Financijski obrazac za projekt “Djetinjstvo bez gladi”, Fond europske pomoći za najpotrebitije;
 • Zahtjev za predujam za projekt “Djetinjstvo bez gladi”, Fond europske pomoći za najpotrebitije;
 • Prigovor za KK.04.2.1.03.0077, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za KK.04.2.1.04.0639, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za KK.04.2.1.04.0639, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja;
 • Izjava prijavitelja o nepromijenjenim okolnostima za KK.04.2.1.04.0639, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Ugovor br. 29-06-U/19 za izradu analize zdravstvenog stanja stabala i izvedbenog projekta (vrste, plan sadnje i sl.) u sportskom dijelu parka „Borik“ sklopljen s Hrvatskim šumama;
 • Ugovor br. 23-06-U/19 za uslugu karantene za napuštene i/ili izgubljene životinje na području Grada Bjelovara i druge veterinarske usluge u razdoblju od jedne godine sklopljen s Veterinarskom stanicom Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
 • Anex Ugovoru o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Bilogorskoj ulici i Ulici Blajburških žrtava;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
 • Anex Ugovoru o osnivanju prava služnosti izgradnje sustava javne odvodnje u dijelu Ulice Vlahe Bukovca;
 • Odluka o davanju na korištenje Nogometnom klubu „Napredak“ Rajić poljoprivrednog zemljišta č.k.br.846/5, k.o. Rajić Gudovački;
 • Ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o zamjeni nekretnina između Grada Bjelovara i Ilije Marića;
 • Ugovor o zamjeni nekretnina;
 •  Ugovor br. 40-06-U/19 za Geotehničku obradu klizišta uz prometnicu u naselju Gornji Tomaš, te izradu geotehničkog elaborata i glavnog sanacijskog projekta sklopljen s trgovačkim društvom MESEC MIMIMG d.o.o. Varaždinska 92, Popovec, Sesvete;
 • Ugovor br. 41-06-U/19 za izradu projekte dokumentacije za izdavanje Građevinske dozvole za izgradnju parkirališta i pješačke staze u Ulici Brune Bušića u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor br. 44-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije za izdavanje Građevinske dozvole za rekonstrukciju ulice i gradnju parkirališta u Ulici Matije Gupca u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor br. 46-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije – Glavnog projekta uređenja PARKA BORIK u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno povijesne cjeline sklopljen s Daliborom Kasunićem iz Bjelovara, Velike Sredice 29;
 • Ugovor br. 26-06-U/19 o obavljanju usluga uklanjanja i zbrinjavanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina i prometnica na području Grada Bjelovara zaključen s Veterinarskom stanicom d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br. 43-06-U/19 o izradi Projektne dokumentacije optimizacije gradnje „Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru“ sa zadanim parametrima i rokovima gradnje 2 godine sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 15. Međunarodnom pčelarskom sajmu u koji se održava 9. i 10. veljače 2019. u Gudovcu;
 • Odluka o doznaci  financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 24. Međunarodnom sajmu Viroexpo koji se održava 15. – 17. ožujka 2019. godine u Virovitici;
 • Odluka o doznaci  financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na stručnom seminaru „Festival kose- sunce Slavonije u vašoj kosi“ koji se održava 3. ožujka 2019. godine u Višnjici, Slatina;
 • Odluka o organiziranju manifestacije „Pisanicom do Uskrsa“;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje  prijava i provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje jednogodišnjih programa ili projekta udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekta pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Odluka o davanju u zakup montažnih sajamskih kućica, štandova, prodajnih mjesta bez objekta za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2019.“;
 • Odluka o raspisivanju Javnoga poziva za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“;
 • Odluka o međusobnoj suradnji između Grada Bjelovara i Športsko ribolovnog društva „Bjelovar“ za uslugu nabave, pripreme i posluživanja hrane na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa“ na „Veliki petak“;
 • Odluka o koorganiziranju Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine;
 • Odluka o dodjeli nagrade za najbolji Start-up Bjelovar za 2019. godinu;
 • Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore- Županijske komore Bjelovar;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore- Županijske komore Bjelovar;
 • Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar između Grada Bjelovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda Bjelovar;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda Bjelovar;
 • Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar između Grada Bjelovara i Udruženja obrtnika Bjelovar;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine između Grada Bjelovara i Udruženja obrtnika Bjelovar;
 • Odluka o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji na organizaciji Startup Europe Week Bjelovar 2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;ž
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske mreže poslovnih anđela;
 • Ugovor o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske mreže poslovnih anđela;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Sveučilišta u Rijeci Ekonomskog fakulteta;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Sveučilišta u Rijeci Ekonomskog fakulteta;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Erste & Steiermärkische Bank d.d.;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske gospodarske komore;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Veleučilišta u Bjelovaru;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Zagrebačke banke d.d.;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Zagrebačke banke d.d.;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske udruge poslodavaca;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske udruge poslodavaca;
 • Odluka o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske obrtničke komore;
 • Sporazum o međusobnoj suradnji vezano za dodjelu nagrade za najbolji Start-up 2019. godine između Grada Bjelovara i Hrvatske obrtničke komore;
 • Ugovor o komunalnom održavanju parka za pse za 2019. godinu potpisan između Grada Bjelovara i tvrtke KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor o davanju na uporabu Broj: 144-03/2019, od 12.02.2019. godine, zaključen između Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Grada Bjelovara vezano za Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar- za potrebe osnivanja HUB.in.;
 • Odluka o produljenom radu ugostiteljskog objekta, Caffe bar „Rachela“, Osječka 41, Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“;
 • Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u zgradi Mjesnog odbora u Patkovcu, Patkovac 30, površine 89,87 m2;
 • Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11a, površine 92,86 m2;
 • Odluka o produženju zakupa poslovnog prostora u prizemlju i na katu zgrade Mjesnog doma Ban Josip Jelačić u  Bjelovaru, u Radničkom naselju Prilaz II broj 3, površine 313,65m2 ;
 • Odluka o davanju  stana u najam- (3 odluke);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u najam stana;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 1 za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, PII: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjih jaslica u Bjelovaru;
 • Dodatak E za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, PII: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjih jaslica u Bjelovaru;
 • Dodatak D za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića, PII: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dječjih jaslica u Bjelovaru;
 • Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229;
 • Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228;
 • Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240;
 • Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224;
 • Dodatak Ugovora za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 6. za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar, KK.04.2.1.03.0077;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0789;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade Doma kulture na adresi Ulica Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0787;
 • Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor za projekt „Energetska obnova zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0786;
 • Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar“, KK.04.2.1.04.0639;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 2 za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar, KK.04.2.1.03.0077, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac;
 • Brisovna očitovanja (12 očitovanja);
 • Odluka o kupnji zemljišta od Antuna Perhaja – čkbr. 635/10 k.o. Ždralovi;
 • Kupoprodajni ugovor sklopljen s Antunom Perhajom;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića- čkbr.441/49, 441/50 i 441/51 k.o. Grad Bjelovar, Franji Božiću iz Bjelovara;
 • Kupoprodajni ugovor sklopljen s Franjom Božićem iz Bjelovara;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića čkbr. 441/47 i 441/48 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu „Nova linija“ d.o.o. Bjelovar;
 • Kupoprodajni ugovor sklopljen s trgovačkim društvom „Nova linija“ d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o nalogu s Dejanom Španovićem, odvjetnikom iz Zagreba;
 • Ugovor o nalogu sklopljen s Dejanom Španovićem;
 • Odluka o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić trgovačkom društvu Erste Card Club d.o.o. Zagreb;
 • Izvansudska nagodba o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić;
 •  Odluka o isplati dugovanja iz pokojne Ljiljanke Bajić vjerovniku Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb;
 • Tabularno očitovanje izdano Stjepanu Rakoci;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist „PLINACRO“ d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist „PLINACRO“ d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o priznavanju ulaganja i sklapanju nagodbe sa Zdenkom Matkovićem u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice;
 • Izvansudska nagodba o postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice sklopljena sa Zdenkom Matkovićem;
 • Tabularno očitovanje izdano Zdenku Matkoviću;
 • Izvansudska nagodba o isplati dugovanja iza pokojne Ljiljanke Bajić sklopljena sa Raiffeisenbank Austrija d.d.;
 • Odluka o korištenju dijela nekretnine katastarski broj 3663 k.o. Bjelovar u vlasništvu trgovačkog društva Pevec d.d.;
 • Tabularno očitovanje izdano Sandri Kamber;
 • Tabularno očitovanje izdano Franji Božiću;
 • Tabularno očitovanje izdano trgovačkom društvu „Nova linija“ d.o.o.;
 • Dodatak Sporazumu o sufinanciranju poslova obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Bjelovar (zona 1) sklopljen s Ministarstvom prvosuđa i Općinskim sudom u Bjelovaru;
 • Sporazum o financiranju naknade članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom za k.o. Bjelovar (zona 1) za 2019. godinu sklopljen s Državnom geodetskom upravom;
 •  Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o poništenju Javnog  natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnina u k.o. Korenovo (Saša Križ);
 • Ugovor o djelu sa Sašom Križem (procjena vrijednosti nekretnina k.č.br. 652/1 i 653/1 u k.o. Korenovo);
 • Odluka o davanju u zakup dijela k.č.br. 4462/1, zk.ul.br. 8185, k.o. Grad Bjelovar (Bel -Bau d.o.o. Bjelovar);
 • Ugovor o zakupu zemljišta (s Bel -Bau d.o.o. Bjelovar);
 • Odluka  o davanju u zakup k.č.br. 1800, zk.ul.br. 1998, k.o. Prgomelje;
 • Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (k.č.br. 1800, zk.ul.br. 1998, k.o. Prgomelje s Ivanom Tomac iz Prgomelja);
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 378/5, zk.ul.br. 5271-A, k.o. Grad Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 378/5, zk.ul.br. 5271-A, k.o. Grad Bjelovar (s Goranom Tumara i dr.);
 • Suglasnost BBŽ da na k.č.br. 1708, oranica ograda, površine 1 jutro, upisana u zk.ul.br. 228 k.o. Prgomelje  postavi cikloturističko odmorište;
 • Odluka o  kupnji nekretnina k.č.br. 652/1 i 653/1 u k.o. Korenovo;
 • Kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnina k.č.br. 652/1 i 653/1 u k.o. Korenovo od Tomašić Nenada iz Bjelovara;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnina u k.o. Ždralovi;
 • Ugovor o djelu sa Sašom Križem (procjena vrijednosti nekretnina k.č.br. 623/2 oranica bjelovacka i k.č.br. 628/28 livada potok, obje upisane u zk.ul.br. 2554, k.o. Ždralovi);
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnine k.č.br. 4951/4, zk.ul.br. 6905, k.o. Grad Bjelovar;
 • Ugovor o djelu s Ivanom Novakovićem (procjena vrijednosti k.č.br. 4951/4, zk.ul.br. 6905, k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o ovlaštenjima za obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika zamjenicima gradonačelnika;
 • Odluka o imenovanju radne skupine za izradu plana racionalizacije broja mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu valjanosti ponuda po Javnom pozivu radi dodjele sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za medijsko informiranje i promidžbu;
 • Odluka o javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za medijsko informiranje i promidžbu;
 • Odluka o javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu za uslugu snimanja i izravnog prijenosa sjednica Gradskog vijeća;
 • Odluka o imenovanju predstavnika poslodavca Grada Bjelovara za sklapanje Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara;
 •  Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na rok od dvije godine za Milu Sertića;
 • Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na rok od dvije godine za Radovana Bukva;
 • Ugovori o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“ potpisani između Grada Bjelovara i 41 izlagačem;
 • Odluka o doznaci  financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na strukovnom skupu i edukaciji frizera i kozmetičara „COSMOPROF“ koji se održava 16.-18. ožujka 2019. godine u Bologni;
 • Odluka o doznaci  financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 22. proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu koji se održava 29. – 31. ožujka 2019. godine;
 • Ugovor br. 2-05-U/19 za izradu projektne dokumentacije za uređenje dijela zgrade – Trg hrvatskih branitelja 15 potpisan sa tvrtkom M PLAN d.o.o. iz Bjelovara;
 • Ugovor o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području mjesnog odbora Velike Sredice za suradnju na realizaciji programa uređenja sportske građevine i poboljšanju uvjeta za korisnike usluga Tenis kluba Sirela – Bjelovar na području mjesnog odbora Velike Sredice u 2019. godini potpisan sa Teniskim klubom “Sirela” Bjelovar;
 • Odluka o partnerstvu na programu uređenja sportske infrastrukture na području mjesnog odbora Velike Sredice, partnerstvo na programu sa Teniskim klubom “Sirela” Bjelovar, Grad Bjelovar sufinancira program sa 35.000,00 kuna;
 • Ugovor br. 9-05-Ra/19 za zamjenu stolarije na poslovnom prostoru Matice hrvatske 5 za zamjenu stolarije na poslovnom prostoru na lokaciji: Bjelovar, Ul. Matice hrvatske 5 u Bjelovaru potpisan sa tvrtkom Iveta d.o.o., Bjelovar;
 • Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Ugovor o korištenju dijela nekretnine zaključen s trgovačkim društvom Pevec d.d. Sesvete, Savska cesta 84;
 • Ugovor br. 14-06-U/19 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete i razvoda električne mreže na SRC Borik zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivana Medača, dipl.ing.el.;
 • Ugovor br. 48-06-U/19 o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja okoliša i pripreme za geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu u Bjelovaru zaključen s B-projektom d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor (za postavljanje elektroenergetskog priključka i podmirivanje troškova električne energije za stacionarne uređaje za mjerenje brzine na lokacijama Velike Sredice i Prespa) zaključen s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom);
 • Ugovor o nadzoru br. 50-06/19-U na rekonstrukciji Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom Carek, dipl.ing.građ.;
Podijeli s prijateljima!
Back to top