Odobreni veliki projekti u školstvu putem modela Javno-privatnog partnerstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije i ravnatelji četiriju škola Želimir Vujić, Goranka Preskočil, Nataša Vibiral i Sonja Štefanac - Predstavljanje odobrenih velikih projekata u školstvu putem modela Javno-privatnog partnerstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, 17. srpnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr

Od jedanaest odobrenih projekata u školstvu putem modela Javno-privatnog partnerstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, četiri su najveća projekta na području Grada Bjelovara.

Više o tome govorili su župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs i gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec u petak, 17. srpnja 2015. godine na predstavljanju odobrenih projekta, s naglaskom na one s područja Grada Bjelovara. Radi se, naime, o izgradnji nove Glazbene škole, izgradnji školsko-sportske dvorane u Gimnaziji Bjelovar, izgradnji nove školske zgrade Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i izgradnji školsko-sportske dvorane u III. osnovnoj školi Bjelovar.

Projekt je predstavila i zamjenica župana Đurđica Ištef Benšić, a prisutnima se obratio i predstavnik Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Boris Draženović. Na predstavljanju su bili i zamjenik župana BBŽ Neven Alić i zamjenica gradonačelnika Jasna Višnjević, predstavnici školskih odbora, vijeća roditelja, projektanti te ravnatelji četiriju škola Sonja Štefanac, Želimir Vujić, Nataša Vibiral i Goranka Preskočil koji su, tada, potpisali programske zadatke.

Projekt je pobliže predstavio župan Damir Bajs koji je, između ostaloga rekao da se Bjelovarsko-bilogorska županija upustila u projekt gradnje školskih objekata kako bi se podigao standard školstva i kako bi se osigurali uvjeti jednosmjenske nastave. Model javno-privatnog partnerstva u financiranju podupire država s 55% ukupnih troškova, dok 35% pokriva Bjelovarsko-bilogorska županija, a 10% lokalna samouprava. Ovo je jedini model, rekao je, u Republici Hrvatskoj kojim država potiče i sufinancira izgradnju objekata za potrebe školstva.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec koji je podsjetio prisutne da Grad Bjelovar, već niz godina, izdvaja znatna sredstva za razvoj školstva. Uz ulaganja u osnovno školstvo, uložio i 12 milijuna kuna za izgradnju četiri srednje škole, 12 milijuna za đački dom te dodijelio parcelu za izgradnju Glazbene škole. Za ove nove projekte izgradnje objekata srednjih škola i sportsku dvoranu, Grad Bjelovar će godišnje izdvajati nešto preko milijun kuna i to neće biti opterećenje za gradski proračun, a poziciju i imidž Grada Bjelovara, rekao je, podignut će na jednu veću razinu.

Procjena troškova gradnje nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar je 13,6 milijuna kuna. Izgradnja nove zgrade Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, uz postojeću školu, procjenjuje se na 11,7 milijuna kuna. Izgradnja gimnazijske školsko-sportske dvorane je 8,1 milijuna kuna i izgradnja školsko-sportske dvorane III. osnovne škole procjenjuje se na 10 milijuna kuna.

Ljiljana Balažin
FOTO: Ljiljana Balažin

Back to top