Konferencija “Internacionalizacija poslovanja i inovacija”

Konferencija “Internacionalizacija poslovanja i inovacija” - 20. i 21. studenog 2012., Hotel Central, Bjelovar

U organizaciji Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o., Grada Bjelovara i Visoke tehničke škole, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta 20. i 21. studenog 2012.g. (utorak i srijeda) u Bjelovaru će se održati međunarodna konferencija

“MOGUĆNOSTI POTPORNIH INSTITUCIJA U JAČANJU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA I INOVACIJA”.

“Hotel Central”, Ulica Vatroslava Lisinskog 2, Bjelovar

PROGRAM KONFERENCIJE

Utorak, 20. studenoga 2012.

1. DIO – Otvaranje konferencije
Predstavljanje nacionalnih programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva

09:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:15 Pozdravni govor organizatora i domaćina

 • Adela Zobundžija, direktorica LORA d.o.o.
 • Antun Korušec, gradonačelnlk Grada Bjelovara
 • Miroslav Čačija, župan Bjelovarsko-bilogorske županije

10:15 – 10:35 Ministarstvo poduzetništva i obrta: Programi i operativni planovi za poticanje MSP i jačanje uloge PPI

 • Gordan Maras, ministar

10:35 – 10:55 Projekti HAMAG INVESTA-a: Poticaji, garancije i sufinanciranje konzultantsklh usluga

 • Darko Liović, predsjednik uprave HAMAG INVEST-a

10:55 – 11:15 Ministarstvo gospodarstva: Poticanje investicija i jačanje konkurentnosti MSP

 • Darko Lorencin, pomoćnik ministra

11:15 – 11:35 Programi Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO)

 • Dalibor Marijanović, predstavnik BICRO-a

11:35 – 12:00 Važnost povezivanja znanosti i gospodarstva

 • Prof.dr.sc. Ante Čikić, dekan Visoke tehničke škole u Bjelovaru

12:00 – 12:15 Izjave za medije
12:00 – 13:15 Stanka za ručak

2.DIO – lnternacionalizacija poslovanja i jačanje inovativnog poduzetništva – primjeri iz prakse u Jugoistočnoj Europi

13:15 – 13:35 Agencija za ekonomski razvoj PREDA – Prijedor: “Iskustva u provedbi aktivnosti razvojnih agencija”

 • Mišo Reljić, direktor agencije

13:35 – 13:55 FIDES – FROM IP TO BUSINESS: Developing Environment for start up companies (IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.)
Rezultati istraživanja o potpornim institucijama i tehno-parkovima u RH i Sloveniji

 • Andrija Petrović, direktor Tehnološkog parka Varaždin
 • Tadej Černivec, ravnatelj Javne agenclje za tehnološki razvoj Republike Slovenije

13:55 – 14:15 Business Friendly Certificate SEE projekt – poticanje investicijske klime – Iskustva NALED-a (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Beograd)

 • Violeta Jovanović, izvršna direktorica

14:30 – 15:00 Stanka – coffee break

3. DIO – FORUM “Tehnološke inovacije u funkciji razvoja poduzetnišva”

15:00-16:30 Moderator: Mr.sc. Andrija Petrović, direktor Tehnološkog parka Varaždin

 • BICRO i HIT (Hrvatski institut za tehnologiju) programi za poticanje inovacija – Dalibor Marijanović
 • Tehnološki park Varaždin – primjer inovativnog poduzetništva
 • Tehnolosko Inovacijski Centar Međimurje – iskustva korisnika tehnoloških parkova
 • Tehnička skola Ruđer Bošković – uspješni projekti Centra za nove tehnologije Zagreb
 • Od inovacije do Poslovnlh anđela – CRANE (Hrvatska mreža poslovnih anđela) Mihovil Barančić, predsjednik
 • Zaključci konferencije;
 • Zajedničko druženje;

Srijeda, 21. studenoga 2012.
09:30 – 11:00 Obilazak poslovnih zona na području grada Bjelovara i posjeta tvrtkama u zoni


Veća karta

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content