Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata i Poziv za testiranje kandidata prijavljenih na Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2103/01-01-19-13
Bjelovar, 21. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

1. Grgić Škaurin Jasna, Bjelovar
2. Marin Kozina Marijana, Bjelovar
3. Novosel Lidija, Bjelovar

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 3.

Poredak na listi kandidata utvrđen je prema abecednom redu.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 2/2019dana 4. siječnja 2019. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Bjelovara, da pristupe dana

31. siječnja (četvrtak) 2019. godine u 09:00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, I kat, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a intervju će se obaviti s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.
Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja, a sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na internetskoj stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji neće moći dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.
Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će intervjuu s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanoj provjeri znanja.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata gradonačelniku Grada Bjelovara koji donosi rješenje o imenovanju pročelnika.
Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obavještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

 Valna Bastijančić Erjavec, prof.,v.r.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content