Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ponovljena obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/17-01/13
URBROJ : 2103/01-06/2-19-69
Bjelovar , 18.1.2019.

 

PREDMET : URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“
ponovljena Obavijest o izradi plana – objava na web stranici Grada

Osnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“ (dalje : Plan).

Člankom 88. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Investitor izrade Plana je trgovačko društvo „SEDLIĆ“ d.o.o. iz Bereka .

Odluka o izradi donijeta je na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2017. godine i objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 4/2017.

Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.

Ponovljena Obavijest slijedi po izradi novih mrežnih stranica Grada Bjelovara.

 

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content