Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata – radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik koordinatora za EU projekte

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/109
URBROJ: 2103/01-05-16-8
Bjelovar, 21. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik koordinatora za EU projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i to:

REDNI BROJ IME I PREZIME
1. RENATO ŠKUDAR
2. IVANA PAVLOVIĆ
3. SANJA MATAK
4. ANDRIJA JURAJ LUKARIĆ
5. ZDENKA HUDINA
6. VALENTINA SABLJARIĆ
7. MATIJA TIRIĆ
8. TEA BANUŠIĆ
9. IVANA KOVRLIJA
10. IVANA BEKAVAC
11. SONJA TOMINAC
12. IGOR PERŠIN

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 12.


Povjerenstvo za provedbu Oglasa, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Oglas i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik/ca koordinatora za EU projekte (1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca), koji je bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

27. srpnja (srijeda) 2016. godine u 08,00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a intervju će se obaviti s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Oglasa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji neće moći dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanom ispitu.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara koja donosi rješenje o prijmu u službu na određeno vrijeme.

Rješenje o prijmu u službu biti će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content