Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o poništenju Oglasa – Viši/a stručni/a suradnik/ca za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – koordinator za EU projekte

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), donosi

ODLUKU
o poništenju Oglasa

Poništava se Oglas (KLASA:112-01/16-01/108, URBROJ: 2103/01-05/1-16-1) za prijam u službu na određeno vrijeme objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru dana 11. srpnja 2016. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

 1. Viši/a stručni/a suradnik/ca za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – koordinator za EU projekte – 1 službenik/ca

  UVJETI:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomije,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11). Odluka će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

Ova Odluka će se objaviti u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru, na internetskoj stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr. vet. med.

Podijeli s prijateljima!
Back to top