Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata studentskih stipendija u akademskoj godini 2014./2015.

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Povjerenstvo za provedbu postupka
dodjele stipendija

LISTA KANDIDATA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

  1. Grad Bjelovar u akademskoj godini 2014/2015. dodjeljuje 20 stipendija studentima s područja Grada Bjelovara.
  2. Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija prikupilo je prijave na natječaj, stručno ih obradilo te utvrdilo listu kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2014/2015.
  3. Lista kandidata objavljena je na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, a u roku od tri (3) dana po primitku obavijesti kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu.
  4. Prigovor se upućuje Gradonačelniku Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar. Gradonačelnik razmatra listu i prigovore te donosi odluku koja je konačna.
  5. Temeljem konačne odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o korištenju stipendije. Kandidati koji primaju stipendiju iz drugih izvora ne mogu biti korisnici stipendije u Gradu Bjelovaru.

KLASA: 604-02/14-01/1
URBROJ: 2103/01-01-14-51
U Bjelovaru, 18. prosinca 2014.

Lista kandidata studentskih stipendija u akademskoj godini 2014./2015. / 0.4 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top