Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020.

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Povjerenstvo za provedbu postupka
dodjele stipendija

LISTA KANDIDATA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

  1. Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija prikupilo je prijave na natječaj, stručno ih obradilo te utvrdilo listu kandidata za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2019./2020.
  2. Lista kandidata objavljena je na internet stranicama Grada Bjelovara i dostavljena svim sudionicima natječaja. U roku od tri (3) dana po primitku obavijesti kandidat može podnijeti prigovor na bodove.
  3. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Bjelovara, putem e-pošte: szdunic@bjelovar.hr. Gradonačelnik razmatra listu i prigovore te donosi odluku koja je konačna.
  4. Temeljem Odluke o dodjeli stipendija sklapa se Ugovor o korištenju stipendije. Kandidati koji primaju stipendiju iz drugih izvora ne mogu biti korisnici stipendije u Gradu Bjelovaru.

KLASA:604-02/19-01/01
URBROJ: 2103/01-01-20-18
U Bjelovaru, 2. siječnja 2020.

 

Lista kandidata studentskih stipendija u akademskoj godini 2019.2020.

 

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content