Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na usmenu provjeru znanja (intervju) za radno mjesto višeg referenta/ice za gradske poreze i ostale prihode

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
I JAVNE PRIHODE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/57
URBROJ : 2103/01-08-15-18
Bjelovar, 31. ožujka 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima/kinjama za višeg referenta/ticu za gradske poreze i ostale prihode

nakon provedenog pisanog testiranja

POZIVA
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati/kinje Natječaja za radno mjesto višeg referenta/tice za gradske poreze i ostale prihode u Upravnom odjelu za financije i javne prihode Grada Bjelovara koji su dana 31. ožujka 2015. godine na pisanom testu ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 02. travnja (četvrtak) 2015. godine u 9,00 sati su slijedeći:

Red. broj IME I PREZIME ADRESA NASELJE
1. Tomislav Somer Male Sredice 41c 43000 Bjelovar
2. Rolando Pavlinić Gudovac 123 43251 Gudovac
3. Valentina Vuković R. F. Mihanovića 26 43000 Bjelovar
4. Mirela Tomić Andrije Hebranga 19 43000 Bjelovar
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content