Poziv na usmenu provjeru znanja (intervju) za višeg stručnog suradnika/ce za socijalnu skrb

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/57
URBROJ : 2103/01-07-15-15
Bjelovar, 26. ožujka 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima/kinjama za višeg stručnog suradnika/ce za socijalnu skrb

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIVA
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati/kinje Natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara koji su dana 26. ožujka 2015. godine na pisanom testu ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 27. ožujka (petak) 2015. godine u 10,00 sati su slijedeći:

Redni broj IME I PREZIME ADRESA NASELJE
1. Sanela Mlatilik Ulica kralja Tvrtka 18 43000 Bjelovar
2. Jasna Grgić Škaurin Šiška Menčetića 15 43000 Bjelovar
3. Maja Mačišić Joze Kljakovića 14 43000 Bjelovar
4. Marjana Paradinović Kobiljačka cesta 117 10361 Sesvetski Kraljevac
5. Saša Alebić Vendelina Vošnjaka 5a 43000 Bjelovar
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Lidija Novosel, prof.

Back to top