Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

         Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva). Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 21. srpnja 2019. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content