Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata prijavljenih na radno mjesto domara u Tajništvu Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
TAJNIŠTVO
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/154
URBROJ: 2103/01-04-16-7
Bjelovar, 28. prosinca 2016.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto domara u Tajništvu Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

Redni broj PREZIME I IME NASELJE
1. KOVAČEVIĆ FILIP Bjelovar
2. ZDUNIĆ IVICA Bjelovar
3. DOLENČIĆ ZDENKO Bjelovar
4. PLEŠKO DAMIR Šandrovac
5. BAMBURAC TOMISLAV Nova Rača
6. SOLAR TIHOMIR Bjelovar
7. MARINAC MILE Veliko Trojstvo
8. GAŠPAR IVICA Bjelovar
9. CVITKOVIĆ ŽELJKO Predavac
10. JUG NIKOLA Ciglena
11. SKUKAN DARIO Severin
12. FUČIJAŠ MIROSLAV Bjelovar

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 12.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Tajništva Grada Bjelovara za prijam u radni odnos na poslove domara (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ dana 14. prosinca 2016. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

03. siječnja (utorak) 2017. godine u 08,00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja putem pisanog testiranja iz općeg znanja.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Tajništva Grada Bjelovara.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere općeg znanja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji neće moći dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata tajnici Gradskog vijeća Grada Bjelovara koja donosi rješenje o prijmu u radni odnos.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Lidija Novosel, prof.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content