Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata prijavljenih na radno mjesto višeg stručnog/e suradnika/ce za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL
ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/153
URBROJ: 2103/01-07-16-8
Bjelovar, 28. prosinca 2016.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg stručnog/e suradnika/ce za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

Redni broj PREZIME I IME NASELJE
1. VRHOVNIK IVICA Bjelovar
2. ŠAJGO ANTON Velika Gorica
3. MARIĆ NINO Bjelovar
4. BUBLIĆ ANDREJ Bjelovar
5. DESPOT DARKO Bjelovar

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 5.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara za prijam u službu na poslove višeg/e stručnog/e suradnika/ce za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ dana 14. prosinca 2016. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

03. siječnja (utorak) 2017. godine u 09,30 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranje), a intervju će se obaviti s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji neće moći dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanom ispitu.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara koji donosi rješenje o prijmu u službu.

Rješenje o prijmu u službu biti će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Lidija Novosel, prof.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content