Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na intervju (usmenu provjeru znanja) kandidatima/kinjama za višeg/u referenta/icu za gospodarenje gradskom imovinom

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL
ZA GOSPODARSTVO
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/155
URBROJ: 2103/01-05-17-11
Bjelovar, 18. siječnja 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima/kinjama za višeg/u referenta/icu za gospodarenje gradskom imovinom,

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIV
na intervju (usmenu provjeru znanja)

Kandidati/kinje Natječaja za radno mjesto višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara koji su dana 17. siječnja 2017. godine na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti intervjuu (usmenoj provjeri znanja) s Povjerenstvom za provedbu Natječaja dana 19. siječnja (četvrtak) 2017. godine u 9.00 sati su slijedeći:

Redni broj IME I PREZIME NASELJE
1. SENKA BERIĆ Maglenča, Veliko Trojstvo
2. VALENTINA BAŠIĆ Bjelovar
3. ŽELJKA MAJUREC Bjelovar
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content