Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o 2. izmjeni Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna PPU Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA : 350-02/18-01/17
URBROJ: 2103/01-06/1-18-12
Bjelovar , 17.9.2018.

PREDMET : DRUGA IZMJENA ODLUKE O IZRADI 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

  • Obavijest na web stranici Grada

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao Nositelj izrade objavljuje :

OBAVIJEST
O DRUGOJ IZMJENI ODLUKE O IZRADI
5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

Obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara čini cjelokupni administrativni prostor Grada Bjelovara.

Odluka o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara objavljene su u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 4/2017 i 6/2017.

Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, donijeta je na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. rujna 2018.

O prijedlogu izmjena i dopuna predmetnog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Obavještava se zainteresirana javnost da će u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna predmetnog Plana biti obrađeni zahtjevi koji su navedeni u Odluci o izradi i njenim izmjena, a zaprimljeni do 3. rujna 2018.

Zahtjevi za izmjene i dopune koji budu zaprimljeni nakon navedenog roka neće se obrađivati tijekom predmetne izmjene i dopune predmetnog Plana.

Fizičke i pravne osobe koje su predale zahtjeve za izmjenama i dopunama predmetnog Plana do navedenog roka i iste su navedene u Odluci o izradi i njenim izmjenama i dopunama, ne moraju ponavljati svoje zahtjeve.

Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Bjelovara sukladno Zakonu.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content