Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest biračima – Registar birača

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Povjerenstvo za izbor članova/članica
vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Klasa: 013-03/18-01/6
Urbroj:2103/01-18-5
Bjelovar, 29.11.2018.

OBAVIJEST BIRAČIMA

Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara raspisani su izbori za članove članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara. Izbori će se održati u nedjelju 20. siječnja 2019. godine.

Vezano uz provođenje i održavanje izbora ovo Povjerenstvo od Ureda Državne uprave Bjelovarsko – bilogorske županije zaprimilo je Objavu biračima koja se odnosi na Registar birača, odnosno na pregled, dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača.

Objava biračima zaprimljena od ureda Državne uprave sadrži slijedeće:

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine”, broj 144/12) pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu ili ispravak podataka upisanih u Registar birača

Uvid u Registar birača birači mogu izvršiti tokom radnog vremena Ureda državne uprave u Bjelovarsko bilogorskoj županiji zaključno sa četvrtkom 10.01.2019. godine od 7,30 – 15,00 sati u prostorijama Ureda, Dr. A. Starčevića 8, soba 94 na drugom katu.

Pored gore navedenog uvid u svoj popis birača može se izvršiti i na web stranicama Ministarstva uprave pod oznakom www.uprava.hr putem OIB-a ili MBG-a i prezimena građana, te na broj telefona 278-177 i na e-mail adresi popisi.biraca@udubbz.hr

Popis birača sastavlja se za svake izbore i sadrži birače koji imaju prebivalište na području za koje se raspisuju izbori i važeće osobne iskaznice.

PREDSJEDNICA
Branka Pleskalt, v.r.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content