Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izmjeni Odluke o izradi 5. izmjene i dopune PPU Grada BJelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/17-01/22
URBROJ : 2103/01-06/5-17-34
Bjelovar , 12. 12. 2017.

PREDMET : 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA
Obavijest o izmjeni Odluke o izradi plana – objava na web stranici Grada

Osnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : Plan).

Člankom 88. Zakona propisano je da nositelj izrade po objavi Odluke o izradi prostornog plana, obavještava javnost o izradi u Informacijskom sustavu prostornog uređenja i na web stranicama jedinice lokalne samouprave.

Odluka o izradi donijeta je na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2017. i objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 4/2017, u ISPU sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te na web stranici Grada Bjelovara.

Zbog usklađenja s razvojnim projekatima Grada Bjelovara na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. listopada 2017., usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 6/2017.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Javnost će, sukladno zakonskim propisima, biti obaviještena o terminu javne rasprave.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content