Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali – Ljevaonica Bjelovar

Bjelovarsko-bilogorska županija – Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. stavka 1., 3., i 4., te članaka 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/16-02/87, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-5 od 18. studenog 2016. godine, izdaje

OBAVIJEST
o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje
RS Metali – Ljevaonica Bjelovar, Bjelovar, Slavonska cesta 15

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali – Ljevaonica Bjelovar / 0.2 MiB /

 Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole - RS Metali d.d., Ljevaonica Bjelovar – ne-tehnički sažetak / 0.9 MiB /

Back to top