Obavijest o prodaji osobnog automobila

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 02/13) i Odluke o prodaji osobnog vozila (KLASA : 406-01/14-01/26, URBROJ : 2103/01-03- 14-1 od 22. travanj 2014 . godine) Povjerenstvo za prodaju osobnog automobila Grada Bjelovara

OGLAŠAVA PRODAJU OSOBNOG AUTOMOBILA

Predmet prodaje je osobno vozilo marke VOLKSWAGEN PASSAT , broj šasije WVWZZZ3AZSE138586, registracijske oznake BJ 968 FL , proizveden 1995.godine, u vlasništvu Grada Bjelovara.

Početna cijena je 7.603,50 kuna.

Jamčevina u iznosu 760,00 kuna uplaćuje se na račun Grada Bjelovara, 43 000 Bjelovar, broj računa HR 4324020061802400001 poziv na broj 68 7757 – OIB .

Javna prodaja osobnog automobila izvršit će se dana 07. svibnja 2014 . godine u 10,00 sati u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2.

Ponuđač koji izlicitira najpovoljniju cijenu obvezan je u roku 8 dana od održavanja nadmetanja sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila.

Kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu u roku 15 dana od potpisa ugovora. Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu.

Povrat jamčevine ostalim ponuditeljima bit će izvršen u roku 3 dana po završenom nadmetanju.

Troškove kupoprodaje snosi kupac.

Oglas o prodaji objavit će se na službenoj web stranici Grada Bjelovara a obavijest o objavi prodaje u javnom glasilu .

Automobil se može pogledati svakim radnim danom od 12 – 13 sati.

KLASA : 406-01/14-01/26
URBROJ : 2103/01-01-14- 2
Bjelovar, 22. travnja 2014.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

Back to top