Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO”

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18) (dalje : Zakon ZO) članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) (dalje : Uredba) i mišljenja  Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, klasa: , klasa: 351-03/20-03/1, ur.broj : 2103/1-07-20-2 od 13.1.2020., nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO”, Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi :

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO”

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content