Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu

 REPUBLIKA HRVATSKA
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
 GRAD BJELOVAR
 G R A D O N A Č E L N I K
Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15), Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA: 402-08/16-01/198, URBROJ: 2103/01-01-16-3) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/16-01/198, URBROJ: 2103/01-01-16-4) Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi
 
ODLUKU
o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i
projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih
programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu
 
Podijeli s prijateljima!
Back to top