Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKA o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama – ožujak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
G R A D O N A Č E L N I K
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara
za 2017. godinu
Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15), Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA: 402-08/16-01/200, URBROJ: 2103/01-01-16-3) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/16-01/200, URBROJ: 2103/01-01-16-4) Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi
 
ODLUKU
o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih
financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara
za 2017. godinu
Podijeli s prijateljima!
Back to top