Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Bjelovar nastavlja subvencionirati 2% kamatu na poduzetničke kredite

Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Jasminka Habalija, direktorica Komercijalnog centra Bjelovar, Podravska banka d.d. Koprivnica - Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka, 29. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

U cilju poticanja razvoja poduzetništva Grad Bjelovar i ove godine subvencionira 2 % kamatu (interkalarnu kamatu, redovnu kamatu za vrijeme počeka kredita i redovnu kamatu za vrijeme otplate kredita) na poduzetničke kredite. Grad Bjelovar je raspisao javni poziv bankama za kreditiranje poduzetnika u 2013. godini. U javnom pozivu uvjetovalo se bankama da kamatna stopa u konačnici za poduzetnika bude maksimalno u visini tromjesečnog Euribora + 5,55 p.p. – 2,00% (subvencija Grada Bjelovara). Također, naknada ne smije prijeći 0,60% jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove banke, a prije korištenja kredita.

Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Zvonimir Žarec, direktor Komercijalnog centra Bjelovar, Erste & Steiermarkische bank d.d. - Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka, 29. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr
Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Zvonimir Žarec, direktor Komercijalnog centra Bjelovar, Erste & Steiermarkische bank d.d. – Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka

Svoj interes iskazao je najveći broj banaka do sada, njih osam. Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec je u srijedu, 29. svibnja 2013. godine potpisao ugovore o poslovnoj suradnji s pet banaka. To su: Erste & Steiermarkische bank d.d. potpisnik (Zvonimir Žarec, direktor Komercijalnog centra Bjelovar), Zagrebačka banka d.d. (potpisnik Tomislav Tolnaj, direktor Poslovne mreže za poduzetničko bankarstvo sjeveroistočne Hrvatske), Podravska banka d.d. Koprivnica (potpisnica Jasminka Habalija, direktorica Komercijalnog centra Bjelovar), Hrvatska poštanska banka (ugovor preuzela Božena Roža, direktorica Podružnice Varaždin), Raiffeisenbank Austria d.d. (potpisnici Petar Maletić i Ljudevit Vujić) i Croatia banka d.d. (potpisnica Rinalda Petani Pažin, direktorica Podružnice Bjelovar). Ugovori s Privrednom i Splitskom bankom će se potpisati naknadno.

Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Tomislav Tolnaj, direktor Poslovne mreže za poduzetničko bankarstvo sjeveroistočne Hrvatske, Zagrebačka banka d.d. - Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka, 29. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr
Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Tomislav Tolnaj, direktor Poslovne mreže za poduzetničko bankarstvo sjeveroistočne Hrvatske, Zagrebačka banka d.d. – Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka

Banke vlastitim sredstvima formiraju kreditni fond za ovaj projekt iz kojega će se odobravati poduzetnički krediti. Ukupan kreditni fond u svim bankama biti će trideset milijuna kuna. Zahtjeve za kredit mogu podnijeti: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove i obiteljska gospodarstva koja su u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske. Pravo na korištenje gradske subvencionirane kamate na poduzetnički kredit od 2,00% ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara, bez obzira na sjedište. Namjena kredita može biti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata, nabavu opreme ili dijela opreme, obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 30%). Najniži iznos kredita je 40 tisuća kuna, a najviši je 2,5 milijuna kuna. Visina kredita ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti. Rok otplate kredita je do deset godina, uz mogućnost počeka do dvije godine. Rok iskorištenja kredita je šest mjeseci.

Ljiljana Balažin i Anamarija Zglavnik
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content