Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik Grada Bjelovara, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011 i 4/2018) i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11), donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, 1 izvršitelj/ica, (KLASA: 112-01/17-01/5, URBROJ: 2103/01-01-17-1 od dana 22. prosinca 2017. godine) objavljen u „Narodnim novinama“ broj 132/2017, oglasni dio, dana 29. prosinca 2017. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, internetskoj stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011 i 4/2018) i članku 18. stavku 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4a/11). Odluka će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, internetskoj stranici https://www.bjelovar.hr i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-01/17-01/5
URBROJ: 2103/01-01-18-12
Bjelovar, 1. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content