Obavijest o poništenju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

OBAVIJEST

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 152/08.,25/09.,153/09, 21/10., 39/11. i 63/11.) članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovarabr.8/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 28. sjednici održanoj dana 05. prosinca 2012. godine, donijelo je  Odluku o poništenju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara kojom je poništen javni natječaj za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara,  ukupne površine od 536,0352 Ha, objavljen 12. siječnja 2012. godine.

Ova Odluka stupila je  na snagu danom donošenja, a objavljena je  u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 7   od 6. prosinca 2012. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Željko Maletić dipl.ing.

 

Back to top