Postupak jednostavne nabave broj 13-07-U/19 za uslugu vidljivosti za projekt “Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac”, KK.04.2.1.04.02244

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uslugu vidljivosti za projekt “Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac”, KK.04.2.1.04.0224, a sukladno dokumentaciji iz privitka.

Dokumentacija uz postupak jednostavne nabave broj 13-07-U/19 za uslugu vidljivosti za projekt “Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac”, KK.04.2.1.04.02244

Back to top