Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave broj 43-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE CIGLENA, NA ADRESI Ciglena 7, Ciglena “, KK.04.2.1.04. 0240

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 43-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE CIGLENA, NA ADRESI   Ciglena 7, Ciglena “, KK.04.2.1.04. 0240

Back to top