Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalni urbanistički plan grada Bjelovara – pročišćeni tekst

GUP grada Bjelovara - III. (ciljane) izmjene i dopune

„Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara“, (SGGB, broj 8/18)

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara obuhvaća :

1. Odluku o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 7/04) (Osnovni plan),
2. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/09),
3. Odluku o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara – druge izmjene i dopune (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/12) i
4. Odluku o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/18)“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content