Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KOKINAC, NA ADRESI Kokinac 29, Kokinac

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KOKINAC, NA ADRESI   Kokinac 29, Kokinac

Back to top