Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na usmenu provjeru znanja – radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik koordinatora za EU projekte

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-01/16-01/109
URBROJ: 2103/01-05-16-10
Bjelovar, 27. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima/kinjama za višeg/u stručnog/u suradnika/cu
za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunrodnu suradnju – zamjenik koordinatora za EU projekte

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIV
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati/kinje Oglasa za radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik koordinatora za EU projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara koji su dana 27. srpnja 2016. godine na pisanom testu ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu oglasa dana 27. srpnja (srijeda) 2016. godine u 12.00 sati u Malu Vijećnicu I kat, su slijedeći:

REDNI BROJ IME I PREZIME
1. IVANA BEKAVAC
2. IVANA PAVLOVIĆ
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content