Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 630-01/11-01/1
URBROJ: 2103/01-07/1-11-1
Bjelovar, 10. listopada 2011. godine

GRAD BJELOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na temelju članka 1. i 10.a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90. i 27/93.) i Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN broj 10/08.) objavljuje

POZIV
Za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Grada Bjelovara u 2012. godini

 1. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Bjelovara jesu kulturne djelatnosti i kulturne manifestacije od interesa za Grad Bjelovar. Na poziv se, prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i odluci Gradskog vijeća Grada Bjelovara o kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara mogu javiti:
  1. Ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Bjelovar,
  2. Udruge građana,
  3. Samostalni umjetnici,
  4. Umjetničke organizacije,
  5. Ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture.
 2. Za sve kategorije korisnika, osim ustanova u kulturi, financirat će se isključivo programska djelatnost. U programu javnih potreba u kulturi, u skladu sa zakonom i ocjenom izvršenja programa za 2011. godinu, bit će uvršten samo jedan projekt podnositelja za sljedeće djelatnosti:
  1. Knjižničarska i nakladnička djelatnost,
  2. Muzejska i likovno-izložbena djelatnost,
  3. Glazbena djelatnost,
  4. Scenska djelatnost,
  5. Filmska djelatnost,
  6. Manifestacije,
  7. Zaštita kulturne baštine,
 3. Uz prijedlog programa predlagači su dužni dostaviti i financijski plan, to jest specificiran troškovnik za izvođenje predloženih programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima programa, dijelu sredstava što ih osiguravaju iz vlastitih ili drugih izvora i prijedloga dijela sredstava koja bi osigurao Grad Bjelovar. Troškovi se iskazuju u tekućim cijenama.
 4. Uz prijedlog iz točke II. ovog Poziva predlagatelj samo jednog Programa iz jednog područja javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu, će obvezno ispuniti propisani obrazac (Obrazac za prijavu projekta/programa udruga) koji može dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, prvi kat, soba broj 18.Predlagatelj programa za 2012. godinu je obvezan dostaviti financijsko izvješće i izvješće o radu za 2011. godinu do 28. veljače 2012. godine na propisanom obrascu (Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta/programa udruga).

  Naprijed navedene obrasce moguće je pronaći i na web adresi Grada Bjelovara: www.bjelovar.hr.

 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu, u skladu s člankom 9.a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Kriterijima za utvrđivanje programa i načina financiranja javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara, donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovara.
 6. Prijedlozi pripremljeni u skladu s ovim Pozivom, u tri primjerka, dostavljaju se poštom na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, s naznakom: Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini – Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, ili u pisarnicu Gradske uprave Grada Bjelovara (soba broj 16 – prvi kat).Rok za podnošenje prijedloga programa je 28. listopada 2011. godine, a Poziv za predlaganje će se objaviti u lokalnom tjedniku „Bjelovarcu“ od 13. listopada 2011. godine.

  Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne dostave u naznačenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI GRADA BJELOVARA

PROČELNIK
Stjepan Grula, prof. v.r.

 

 

 

 

Obrazac za prijavu programa i projekata udruga / 0.3 MiB /

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji programa i projekata udruga / 96 KiB /

Ukoliko imate problema s ispunjavanjem obrasca na računalu, instalirajte zadnju verziju besplatnog PDF preglednika Foxit Reader klikom na poveznicu: Foxit Reader. U prozoru koji se otvori kliknite na poveznicu na desnoj strani “Download latest version”. Nakon instalacije moći ćete ispunjavati, spremati i naknadno mijenjati sadržaj unešenih podataka.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content