Na štandu Grada Bjelovara predstavljen projekt Ceker za laptop

Maja Mačešić, socijalna radnica, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Đurđa Adlešič, upraviteljicca Socijalne zadruge Pružimo ruke, Vanja Posavac, saborska zastupnica i predsjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara i Jasna Višnjević, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara - Predstavljanje projekta Ceker za laptop na 21. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu (6. - 8. rujna 2013.) FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Na štandu Grada Bjelovara tijekom 21. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma predstavljen je, uz ostalo, i projekt Ceker za laptop.

Grad Bjelovar se uključio kao partner u projekt za razvoj socijalnog poduzetništva pod nazivom Ceker za laptop. Nositelj projekta je Udruga tradicijske kulture Petrine pletilje iz Zagreba, a korisnik projekta je Socijalna zadruga Pružimo ruke iz Bjelovara.

Na konferenciji za novinare održanoj na gradskom štandu 7. rujna 2013. godine sudjelovali su gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa zamjenicama Jasnom Višnjević i Lidijom Novosel te pročelnicom Sonjom Novak, Đurđa Adlešič, upraviteljica i Ana Urbanek, predsjednica Skupštine Socijalne zadruge Pružimo ruke te Maja Mačešić, socijalna radnica, voditeljica sigurne kuće.

Cilj projekta je razvoj socijalnog poduzetništva kroz djelatnosti korisnika, s naglaskom na malo žensko poduzetništvo, zapošljavanje i samozapošljavanje kao oblike osiguranja materijalne egzistencije žena žrtava obiteljskog nasilja, nezaposlenih i žena s teškoćama u ostvarivanju sredstava za život na području Grada Bjelovara.

Prema riječima gradonačelnika Antuna Korušca, Grad Bjelovar podržao je projekt te za prvu fazu osigurao 30 tisuća kuna. Projekt ima višestruku korist: edukacija i zapošljavanje socijalno najosjetljivijih skupina žena za samostalan rad, upotreba dostupnog prirodnog materijala u proizvodnji te promicanje tradicijske kulture i proizvodnje.

Na edukaciju izrade cekera od komušine krenulo je petnaest žena, a četrnaest ih je edukaciju i završilo – rekla je upraviteljica Zaklade Đurđa Adlešić i nadodala da cekeri postaju interesantni kao hrvatski suveniri.

Grad Bjelovar ju u dogovorima s partnerima da se projekt prijavi na EU fond IPA4. U projekt se planira uključiti i žene s invaliditetom – izjavila je na kraju pročelnica Sonja Novak.

Dio štanda Grada Bjelovara bio je rezerviran za izložbene primjerke cekera, a članice Zaklade su tamo i izrađivale cekere od komušine. To je pobudilo veliko zanimanje posjetitelja. Mnogi su htjeli kupiti cekere ali, zbog premale količine, za sada oni nisu u prodaji.

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Back to top