Pregled ulaganja u mjesne odbore na području Grada Bjelovara (2018.g.)

Pregled ulaganja u mjesne odbore na području Grada Bjelovara (2018.g.)

Pripremili i izradili: Igor Brajdić, upr.iur.struč.spec.oec, Sonja Novak, dr.vet.med., Dragica Kupsjak, ing.građevinarstva, Maja Vrabec Madunić, mag.oec.univ.spec.oec

Back to top